Acampada nacional

FCCC-1

La Federació Catalana de Clubs Campistes organitza anualment la seva Acampada Nacional de Catalunya. L’objectiu de l’Acampada és facilitar uns dies de trobada entre tots els membres dels clubs que formen la Federació. Cada Acampada Nacional és organitzada per un club membre de la FCCC.

Darrera Acampada: XV Acampada Nacional a Pineda de Mar (BCN)

Propera Acampada: XVI Acampada al Delfin Verde (Girona)

Consulteu el nostre blog d’activitats

Acampades anteriors