Contacte

Federació Catalana de Clubs Campistes
Passeig dels Cirerers 56 – 58
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. +34. 902.888.316
E-mail: federaciocatalana@clubscampistes.org
URL: http://www.clubscampistes.org
Correu Postal
Apartat de correus núm. 4031
08080 BARCELONA