FICC-CCI

Què és el Carnet Internacional?
És el Carnet Internacional de la FICC, la seva presentació és obligatoria per accedir a la majoria de camping de l’estranger i serveix per:

  • Acreditar-se nacional o internacionalment com a campista.
  • No quedar-se indocumentat quan s’està acampat.
  • Pot ser motiu de descomptes quan s’acampa.
  • Inclou una assegurança de responsabilitat civil a tercers.
Federació Internacional de Càmping i Caravàning
logoFICC
Carnet Internacional (CCI)

Història del CCI
L’any 1935 es crea una Carta Internacional de Presentació per a tots els campistes de la FICC. El 1951 la FICC en unió amb l’AIT (Aliança Internacional de Turisme) emeten un carnet, que fou el primer CCI. Posteriorment a l’any 1967 la Ferederació Internacional de l’Automòbil, la FIA, es suma a aquest acord. El format de l’actual CCI data del 1993. Com es pot observar aquest document està avalat per tres entitats d’àmbit mundial.

Qui pot obtenir el CCI?
Tots els membres que formen part d’un club afiliat a l’AIT, la FIA o la FICC.

El CCI pot ser un document d’identificació?
De fet identifica a un campista federat, però no substitueix el passaport o el DNI oficial, que en alguns casos s’haurà de mostrar a la recepció del càmping sense que el puguin retenir. El CCI serà retingut a la recepció del càmping fins a l’hora de marxar.

Quins beneficis té per al titular?

  • És una assegurança de responsabilitat civil, fins a 1.650.000 milions d’euros, per danys físics o materials causats per terceres persones durant la pràctica del campisme.
  • Descomptes en els càmpings on hi figuren les sigles CCI a la informació continguda a la Guia de Càmpings Oficial de la FCCC.
  • Identificació del titular com a membre d’un club pertanyent a la FICC.

Quines garanties té l’empresari de càmping?
Si un campista deixa les instal.lacions sense abonar la factura i per tant sense recollir el seu CCI, l’entitat emissora del carnet indemnitzarà a l’empresari de càmping amb un màxim de ser pernoctacions.

Quin període de temps cobreix el CCI?
S’emet anualment i cobreix a partir del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de l’any en curs.